ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต NANO (ระบบ ปลั๊กออน ฝาเหล็ก+ตู้เหล็ก)