บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 04/05/2564
Nano Electric Product Company Profile (TH)

Nano Electric Product Company Profile (TH)

  •  25 เมษายน 2562
 

 

 

ผลิตภัณฑ์ NANO Electric Product เป็นสินค้าประเภทอุปกรณ์ก่อสร้าง และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความปลอดภัย

แข็งแรง และมีคุณภาพ ในราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสินค้าในกลุ่มธุรกิจ

ก่อสร้างที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ปรัชญาของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานและคุณภาพสินค้า

รวมถึงสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

 

☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Tel. 02-899-5007