ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต NANO (ระบบ ปลั๊กออน ฝาพลาสติก(รุ่นฝาเปิดได้ 2 ข้าง:LS Series)+ตู้เหล็ก)